Pravila o privatnosti

 

 1. Prihvatanje uslova
 • Prilikom pristupa i korišćenja RootCasino-SI, prihvatate ove Uslove korišćenja i našu Politiku privatnosti. Ukoliko se ne slažete, molimo vas da odmah prestanete sa korišćenjem sajta.
 1. Podobnost
 • Korisnici moraju biti stari najmanje 18 godina ili dostići zakonski dozvoljenu dob za pristup sadržajima povezanim sa kockanjem u svojoj jurisdikciji, u zavisnosti od toga šta je veće. Na vama je odgovornost da osigurate da je pristup sadržajima povezanim sa kockanjem legalan u vašoj jurisdikciji.
 1. Korišćenje sadržaja
 • RootCasino-SI pruža recenzije i informacije o online kazinima. Svi sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne treba ih tumačiti kao pravni ili finansijski savet. Korisnici bi trebalo da samostalno provere informacije pre donošenja odluka na osnovu istih.
 1. Registracija naloga
 • Za pristup određenim funkcijama može biti potrebna registracija naloga. Saglasni ste da ćete pružiti tačne i potpune informacije prilikom registracije i da ćete ih ažurirati po potrebi. Odgovorni ste za očuvanje poverljivosti vaših prijavnih podataka i za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim nalogom.
 1. Intelektualna svojina
 • Svi sadržaji na RootCasino-SI, uključujući tekstove, grafike, logotipe i softver, su vlasništvo RootCasino-SI ili njegovih licencnih davatelja i zaštićeni su zakonima o intelektualnoj svojini. Svako neautorizovano korišćenje sadržaja strogo je zabranjeno.
 1. Ponašanje korisnika
 • Korisnici ne smeju učestvovati u aktivnostima koje bi mogle naštetiti sajtu ili drugim korisnicima, uključujući slanje spam poruka, hakovanje ili otpremanje štetnog sadržaja. Očekuje se da koristite sajt u poštovanju i u skladu sa zakonom.
 1. Veze trećih strana
 • RootCasino-SI može sadržavati veze ka veb lokacijama trećih strana. Nismo odgovorni za sadržaj ili prakse ovih veb lokacija. Koristite ove veze na sopstveni rizik.
 1. Ograničenje odgovornosti
 • RootCasino-SI neće biti odgovoran za bilo kakvu indirektnu, slučajnu, posledičnu ili kaznenu štetu koja proizlazi iz vašeg korišćenja sajta. Sve informacije su pružene “kakve jesu” bez garancija.
 1. Nadoknada
 • Saglasni ste da ćete obeštetiti i držati RootCasino-SI bezopasnog od svih potraživanja, šteta, odgovornosti, i troškova koji nastanu iz vašeg korišćenja sajta ili kršenja ovih Uslova korišćenja.
 1. Politika privatnosti
 • Vaše korišćenje sajta takođe se reguliše našom Politikom privatnosti, koja objašnjava kako prikupljamo, koristimo i štitimo vaše lične podatke. Pristupanjem sajtu pristajete na obradu vaših podataka i potvrđujete da su sve informacije koje dajete tačne.
 1. Prestanak pristupa
 • Zadržavamo pravo da privremeno ili trajno ukinemo vaš pristup RootCasino-SI u bilo koje vreme, sa ili bez obaveštenja, iz bilo kog razloga, uključujući kršenje ovih Uslova korišćenja.
 1. Rešavanje sporova
 • Svaki spor koji proizilazi iz ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja biće rešen obavezujućom arbitražom u skladu sa pravilima jurisdikcije u kojoj je RootCasino-SI registrovan. Saglasni ste da se odričete prava na učešće u grupnim tužbama.
 1. Merodavno pravo
 • Ovi Uslovi korišćenja regulisani su zakonima jurisdikcije u kojoj je RootCasino-SI registrovan. Svi sporovi koji proizilaze iz ovih Uslova ili su u vezi s njima biće rešeni u sudovima te jurisdikcije.
 1. Promene uslova
 • Uslove korišćenja možemo povremeno ažurirati. Sve promene će biti objavljene na ovoj stranici, a vaše dalje korišćenje sajta predstavlja prihvatanje novih uslova. Vaša je odgovornost da redovno pregledate ove Uslove.
 1. Kontakt informacije
 • Za bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, možete nas kontaktirati na rootcasino.com@gmail.com.